Realne odwzorowanie rzeczywistości w świecie cyfrowym

Ciągle rozwijane są technologie, dzięki którym skanowanie odbywa się jeszcze szybciej – ma to znacznie np. w naukach, gdzie bada się zmienne stany lub skanuje się człowieka i dla idealnego odwzorowania przestrzennego niezbędne jest zachowanie przez niego pełnej nieruchomości. Im szybciej działa skanowanie 3d, tym szybciej uzyskać można w komputerowej symulacji stuprocentowo prawdziwe odwzorowanie przedmiotu albo człowieka.

Gdzie stosować skanowanie 3D?

Zastosowanie dla skanowania przestrzennego może być bardzo różne. Najczęściej spotyka się je w pracach takich jak:

  • projektowanie przestrzenne
  • pomiary architektoniczne i inżynieryjne
  • prace koncepcyjne nad produktami
  • badania naukowe i eksperymenty
  • analiza miejsc i przedmiotów zbrodni
  • rekonstrukcje twarzy, organów, części ciała
  • produkcje gier wideo i filmów, seriali
  • rozpoznawanie twarzy, tworzenie profili i portretów pamięciowych
  • prowadzenie nowoczesnego nadzoru i kontroli dostępowej dla osób upoważnionych poprzez rozpoznanie ich sylwetki, metody poruszania się czy najczęściej – twarzy

Na czym opiera się skanowanie 3D?

Dzięki temu, że skanowanie 3d (więcej na jego temat pod adresem https://cubicinch.pl/skanowanie3d/) w dużej mierze opiera się na profesjonalnych i nowoczesnych kamerach, stworzenie sytemu np. kontroli dostępowej do określonych drzwi w zakładzie produkcyjnym czy urzędzie, wcale nie musi być tak bardzo kosztowne. Oprogramowanie, dzięki któremu możliwe jest nie tylko szybkie i dokładne skanowanie 3d, ale również porównywanie obrazów z bazą danych czy wydawanie poleceń na podstawie przeskanowanych obiektów – także nie jest już szczególnie innowacyjne i można licencję takiego programu uzyskać w stosunkowo korzystnych warunkach finansowych.